Στατική Ιστοσελίδα

Τι είναι η Στατική Ιστοσελίδα

Στατική ιστοσελίδα (static web-page ή flat web-page) ονομάζεται μια ιστοσελίδα της οποίας το περιεχόμενο μεταφέρεται στον χρήστη ακριβώς στην μορφή που είναι αποθηκευμένο στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων (web server). Τα περιεχόμενα μιας στατικής ιστοσελίδας εμφανίζονται με την ίδια μορφή σε όλους του χρήστες, με την μορφή που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα αρχείων του εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Οι στατικές ιστοσελίδες είναι αποθηκευμένες συνήθως σε μορφή HTML και μεταφέρονται χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP.

Με απλά λόγια, στατική ιστοσελίδα είναι εκείνη που το περιεχόμενό της είναι συγκεκριμένο και προκαθορισμένο. Δεν γίνονται πολλές αλλαγές και ανανέωση στο περιεχόμενό της. Η ιστοσελίδα, όμως, μπορεί να έχει διάφορα κινούμενα γραφικά. Είναι κατάλληλες, κυρίως, για την δημιουργία ‘μόνιμων/στατικών παρουσιάσεων’, όπου δεν υπάρχει συχνά η ανάγκη να τροποποιείται το περιεχόμενό τους. Δηλαδή, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την γενική παρουσίαση μιας επιχείρησης και των προϊόντων ή υπηρεσιών της. Το κόστος της στατικής ιστοσελίδας είναι πιο μικρό σε σχέση με τη δυναμική ιστοσελίδα. 
Service Process

Στρατηγικη

Ανάλυση των απαιτήσεων, ορισμός του στόχου, έρευνα και στρατηγική τοποθέτηση.

Σχεδιαση

Εγκατασταθούμε κάποια αρχικά σχέδια του σχεδιασμού για την ιστοσελίδα σας για να επιλέξετε το σχέδιο που σας ταιριάζει.

Αναπτυξη

Ανάπτυξη του περιεχομένου, της αρχιτεκτονικής των πλήροφοριών, τον οπτικό σχεδιασμό και των λειτουργιών.

Υποστηριξη

Η ομάδα μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για τυχόν ενημερώσεις ή υποστήριξη που μπορεί να χρειαστείτε.Service Includes


Responsive Website Design


Χρηστικότητα και Ανάλυση Ανταγωνισμού


Αρχιτεκτονική σχεδίαση πληροφοριών


User Experience Design


Στρατηγική περιεχομένου ιστοσελίδας


Εγκατάσταση & ρύθμιση


Cross Browser and Platform Testing


ΥποστήριξηLets Get Started your project

Θα σας βοηθήσουμε να πετύχετε τους στόχους σας και να αναπτύξετε την επιχείρηση σας.